Katarina Aaner

Katarina AanerKatarina Aneer bor och verkar i Fengersfors
sedan 2009 och har varit medlem i Not Quite lika länge. Hon tecknar, skriver, fotograferar, målar ikoner och ramar in konst. Katarina använder fotot både som ren dokumentation av vardagliga händelser och  som ett uttrycksmedel för att beskriva en
stämning eller en dröm.

Dan Nilsson

dan nilssonDan bor i Ånimskog och har varit
fotointresserad sedan början av 1960-talet.
Han har en viss förkärlek för växtmotiv.